Viktig information till medlemmar och övriga som besöker Cumulus Västs hemsida:

Cumulus Västs målsättning med denna hemsida på Internet är att ge information och service till alla som har intresse av båttypen Albin Cumulus. Eftersom vi ständigt utsätts för reklam på Internet har vi valt att undvika detta på vår hemsida. Vi vill att besökaren skall få ett förtroende för hemsidan och att den skall kännas säker och värd att besöka flera gånger samtidigt som den förhåller sig opartisk när det gäller produkter och tjänster.

Vi har heller ingen ambition av att tjäna pengar på det material vi presenterar på hemsidan och allt arbete utförs helt på ideell grund. Vår ambition är också att följa de lagar som kan komma ifråga för den här typen av verksamhet exempelvis personuppgiftslagen och upphovsrättslagen samt att inte presentera material som väcker obehag och som kan uppfattas som stötande. För att ge besökaren en möjlighet att ta del av sina rättigheter rekommenderas ett besök på Datainspektionens hemsida genom att klicka på länken Personuppgiftslagen samt Regeringskansliets hemsida genom att klicka på länken Upphovsrätt.

Emellertid, misstag kan alltid uppstå av mer eller mindre allvarlig karaktär och om detta råkar hända så är det inte med uppsåt från Cumulus Västs sida. Ingen är fullkomlig och om ett misstag uppstår är vi av åsikten att man skall ges tillfälle att rätta till detta. För att få vår hemsida så trygg som möjligt vill vi därför ha hjälp av er besökare att vara observanta på eventuella misstag och felaktigheter. Dels om de strider mot gällande lagar och dels om de kan skapa obehag för andra eller tredje person. Ju fortare ett misstag upptäcks desto fortare kan detta rättas till och skadan begränsas. Vi inom Cumulus Väst är således mycket tacksamma om ni meddelar fel och brister till Webmaster genom att klicka på länken webmaster@cumulus.se

Om ni önskar utnyttja Cumulus Västs hemsida genom att exempelvis sätta in en annons under länken Säljes/Köpes/Uthyres eller vill få ut ett meddelande på Anslagstavlan är det bra om ni är medvetna om vilka lagar och regler som gäller. Det kan gälla både er själva, andra och tredje person. Exempelvis kan meddelanden på den inledande Anslagstavlan få stor genomslagskraft eftersom vår hemsida i princip finns tillgänglig runt om i världen. Vi har därför även en lösenordskyddad Anslagstavla som nås efter det att man skrivit in lösenordet och loggat in. Denna Anslagstavla är då begränsad till enbart medlemmar i Cumulusklubben och i Cumulus Väst.

Länken Säljes/Köpes/Uthyres är en allmänt tillgänglig länk vilket är en förutsättning för att nå så många som möjligt. Vill ni få ut en annons kommer era adressuppgifter att vara allmänt tillgängliga under denna länk. Om ni i samband med ett inlägg har tankar på hur ni vill att era uppgifter generellt skall presenteras är vi tacksamma om ni anger detta till Webmaster så att vi inte gör något som kan komma er eller någon annan till skada.

När det gäller länken Galleriet har vi också valt att ha en allmän och en lösenordsskyddad sida. På den allmänna sidan visar vi bara båten på bild med tillhörande namn på båt och ägare. På den lösenordsskyddade sidan finns mer information som i huvudsak är bidrag från medlemmar.

Under länken Verksamhet i Cumulus Väst lägger vi ut kort information om vår verksamhet. Denna länk är möjlig att nå allmänt eftersom syftet är att ge en bild av vår verksamhet till intresserade och eventuella framtida medlemmar samt även framtida Cumulus-köpare. Under länken förekommer exempelvis bilder som tagits i anslutning till någon av de aktiviteter vi har. Eftersom bilderna tagits i anslutning till en Cumulus Väst aktivitet har vi utgått ifrån att deltagarna på bilderna inget har att erinra mot att vi offentliggör dessa på vår hemsida. Dock, om någon inte vill förekomma på bild eller på bilder som redan är utlagda eller som kan misstänkas komma att läggas ut på Internet är det viktigt att detta framförs till webmaster@cumulus.se. Vi kommer i så fall att ta bort den specifika bilden eller bilderna från hemsidan och vi kommer heller inte att publicera en icke önskvärd bild.

Syftet med denna text är att vi inom Cumulus Väst dels vill informera om rättigheter och skyldigheter på Internet samt dels informera om vilka bakomliggande tankar vi har för att skydda andra och tredje part. Har ni synpunkter på detta och/eller relevanta förslag till förbättringar tas detta tacksamt emot av webmaster@cumulus.se.

Tack för att ni besöker vår hemsida.