Fakta om rodret på Cumulus.

”Originalroder” finns i flera varianter;

Man kan inte längre säga att rodret på Cumulus har en potentiell risk att brytas av.

Reservroder i Göteborg.

Om rodret av någon orsak skulle haverera under semestertid, kan det vara svårt att få tag i ett nytt eller få det reparerat. Cumulus väst har därför som medlemsservice ett fabriksnytt roder i sin ägo. Du kan som betalande medlem, med mycket kort varsel, få tillgång till rodret om olyckan varit framme.

Rodret förvaras hos Kjell Harald i Sävedalen, Göteborg.

Pris: Självkostnadspris (= återanskaffningspris).
(Juni 2016 var priset 14.000 SEK exkl frakt från Albinhallen. Det är det aktuella priset vid återanskaffning som gäller.)

Om du skulle behöva köpa detta roder, ta kontakt med någon i styrelsen. Förfarandet blir sedan:

  1. Kontrollera att köparen är betalande medlem sedan minst två månader (kollas med aktuell matrikel).
  2. Anteckna personalia samt bank- eller plusgironummer. Medlemmen deponerar 14.000 SEK.
  3. Underätta kassören om deponeringen.
  4. Kassören reglerar mellanhavandet efter återanskaffning.

Glöm inte kontrollera med ditt försäkringsbolag om de lämnar ersättning.

Styrelsen Cumulus Väst.