Svenska Cumulusförbundets hemsida


Förändring för medlemskap i Svenska Cumulusförbundet (15/3-2014)Bakgrund (författat av webbmaster):

I dagsläget finns två lokala föreningar formade runt segelbåten Cumulus, nämligen Cumulus Väst med huvudsaklig verksam på västkusten och Cumulusklubben med huvudsaklig verksamhet på ostkusten. Verksamheten i dessa föreningar finansieras bland annat genom idellt arbete och genom årliga medlemsintäkter.

För att få en samlande funktion och ett gränssnitt mot Svenska Seglarförbundet (SSF) har Svenska Cumulusförbundet skapats. Syftet med Svenska Cumulusförbundet är därmed inte att ta in intäkter eller förfoga över några ekonomiska medel utan enbart för att administrera ett medlemskap i SSF gentemot de underklubbar som vill bidra och medverka i denna organisation. Genom detta medlemskap administrerar därmed Svenska Cumulusförbundet klassbestämmelserna och kappseglandet med segelbåten Cumulus.

De två lokala klubbarna Cumulus Väst och Cumulusklubben har under många år haft en skriftlig överenskommelse om att dela på årsavgiften för Svenska Cumulusförbundets medlemskap i SSF. Delningen skulle ske genom att de två klubbarna betalade medlemsavgiften vartannat år. Skälet till överenskommelsen beror enligt ovan på att Svenska Cumulusförbundet enbart är ett övergripande gränssnitt och språkrör mot SSF, för de lokala underklubbarna.

Nu har dock Cumulusklubben valt att bryta detta samarbete genom att inte fullgöra sin del av överenskommelsen och betala in årsavgiften för de år man har och har haft det ekonomiska ansvaret. Detta har i sin tur fått till följd att SSF skickat betalningspåminnelser till Cumulusförbundet.

I detta läge har Cumulus Väst valt att även betala Cumulusklubbens del av medlemsavgiften. Skälet till detta är i första hand att en utebliven betalning i praktiken innebär ett direkt utträde som medlem ur SSF. I andra hand bör man mer seriöst tänka igenom fördelar och nackdelar innan man bestämmer sig för ett eventuellt utträde. Man bör också på ett mer seriöst sätt meddela ett utträde till SSF än att helt sonika inte betala årsavgiften.

Nu har styrelsen inom Cumulus Väst vid det senaste styrelsemötet enigt bestämt att fortsätta medlemskapet i Svenska Seglarförbundet och avser därmed att ta över det totala ekonomiska ansvaret genom att hädanefter betala in och stå för årsavgiften varje år.

webmaster@cumulus.se

 

Förändring för medlemskap i Svenska Cumulusförbundet:

Med ovan som bakgrund gäller nu följande:

Styrelsen för Cumulus Väst har på följande grunder beslutat att fortsatt vara medlemmar i Svenska Seglarförbundet:

Vi stödjer svensk segling genom vårt medlemskap i Svenska Seglarförbundet som arbetar och utvecklar:

Styrelsen i Cumulus Väst och styrelsen i Svenska Cumulusförbundet välkomnar alla Cumulusseglare som inte är anslutna till Svenska Cumulusförbundet och därmed inte heller till Svenska Seglarförbundet att bli medlemmar i Cumulus Väst och stödja svensk segling mot nya OS-medaljer. Vi kommer att fortsätta att arbeta för Cumulussegling helt ideellt och inom Cumulus Väst finns för närvarande inga planer på att förändra årsavgiften på 150 SEK.

Evert Johansson,
Ordförande i Svenska Cumulusförbundet