Medlemskap i Cumulus Väst

Som medlem i Cumulus Väst får du tillgång till:

För att bli medlem i Cumulus Väst krävs inte att du äger en Cumulus. Du kan mycket väl bli stödmedlem och få tillgång till allt klubben har att erbjuda.

Medlemsavgiften är enbart 150 kr. Som medlem i Cumulus Väst blir du också medlem i Svenska Cumulusförbundet som är en paraplyorganisation för Cumulusseglarna i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, England och USA. Svenska Cumulusförbundet är medlem i Svenska Seglarförbundet och stödjer svensk segling. Mer information om detta finns under rubriken Svenska Cumulusförbundet.

Medlemskap i Svenska Cumulusförbundet krävs också för att få delta i kappseglingar sanktionerade av Svenska Seglarförbundet (t ex distriktmästerkap).

För att bli medlem krävs att du betalar in 150 kr på PlusGiro 481 29 75 - 3 samt att du skickar ett mail till medlem@cumulus.se och anger nedanstående uppgifter. I samband med inbetalningen anger du också din e-mail adress som meddelande till mottagaren så att vi kan koppla ihop inbetalning med insänt mail.

OBS! Om du bor utanför Sverige är det bättre att skicka pengarna direkt till vår kassör samtidigt som du antingen skickar ett mail till medlem@cumulus.se och anger nedanstående uppgifter eller om du anger uppgifterna direkt till kassören. Beloppet kan gärna motsvara 150 kr i det egna landets valuta. Adressen till vår kassör är Cumulus Väst c/o Evert Johansson, Gunneröd 160, SE 442 75 Lycke, Sverige.

Följande uppgifter skall finnas med i mailet:

Efter det att inbetalning gjorts och att ett mail med ovanstående uppgifter införda och skickade till medlem@cumulus.se kommer medlemservice att återkomma med ett välkomstmail samt lösenordet till våra medlemssidor så fort vår kassör ger klartecken om att avgiften kommit in till Cumulus Väst.

Som information kan nämnas att Cumulus Väst är en klubb där allt styrelsearbete och annan verksamhet inom klubben sker helt ideellt och utan arvoden till styrelsemedlemmarna. Vi i styrelsen har som målsättning att driva verksamheten inom klubben till självkostnadspris och i medlemmarnas intressen.

Vi har valt att hålla hemsidan ren från reklam. Målsättningen är att Cumulus Västs hemsida skall vara en träffpunkt där medlemmarna skall känna sig bekväma och till stor del även bidra med egna erfarenheter och upplevelser. Detta innebär att vi inte erhåller något finansiellt stöd eller har krav på oss från några sponsorer. Alla intäkter kommer via medlemsavgiften.

Intensiteten i klubbens verksamhet varierar också beroende på i vilken utsträckning medlemmarna i styrelsen har möjlighet att bidra med arbete och i vilken utsträckning medlemmarna själva är villiga att bidra till att hålla klubben levande.

Läs även informationen under följande länk: Viktig information till medlemmar och övriga besökare av Cumulus Västs hemsida.

Välkommen som medlem i Cumulus Väst