Dyrön 2005 sommarträff

Södra hamnen med färjan till Åstol och Rönnäng.

Södra hamnen full av Cumulusbåtar.

Dyronskog

Skog fanns det en hel del på Dyrön. Men ytterst få troll.

Kjell rättar svaren.

En billig grill utan kol. Men så småningom blev det ändå klart.

Solbrända, mätta, trötta, glada - pästa.

Cirkus-David jonglerar

Får vi plats runt bordet tro?

Världens bästa kassör-trubadur-Evert blev pricken över i.

Klanen Ekbrandt samt Carl-Inge och Monica.

Elisabeth och Claes