Hyppeln 1999 sommarträff

3

En billig grill utan kol. Men så småningom blev det ändå klart.