Rodret på Cumulus

Fakta om rodret

”Originalroder” finns i flera varianter:

    • Gelcoat ytterst, sedan glasfiberlaminat och fyllt med skum, typ fogmassa som man tätar fönster och dörrkarmar med när man bygger. Denna typ är OK.
    • Gelcoat ytterst, sedan skum med två eller tre järnstänger ingjutna i skummet. Alltså ingen glasfiber. Lätt att upptäcka om du sätter en knivspets t ex under rorkultsbeslaget (där det inte syns) och vrider in en bit. Om du hittar glasfiber direkt under gelcoaten är det OK, om du hittar skum, bör rodret bytas. De flesta är nog också bytta. Denna typ är den som ger problem när skummet suger vatten och järnrören rostar. Det har hänt att denna typ av roder gått av i vattenlinjen.
    • Den vanligaste typen är dock vanligt glasfiberlaminat och ihåligt. Hörs lätt om man knackar på mitten. Detta är OK.

Man kan inte längre säga att rodret på Cumulus har en potentiell risk att brytas av.

I händelse av haveri -
Reservroder i Göteborg

Om rodret av någon orsak skulle haverera under semestertid, kan det vara svårt att få tag i ett nytt eller få det reparerat. Cumulus väst har därför som medlemsservice ett fabriksnytt roder i sin ägo. Du kan som betalande medlem, med mycket kort varsel, få tillgång till rodret om olyckan varit framme.

Rodret förvaras hos Kjell Harald i Sävedalen, Göteborg.

Pris: Självkostnadspris (= återanskaffningspris).
(Juni 2016 var priset 14.000 SEK exkl frakt från Albinhallen. Det är det aktuella priset vid återanskaffning som gäller.)

Om du skulle behöva köpa detta roder, ta kontakt med någon i styrelsen. Förfarandet blir sedan:

  1. Kontrollera att köparen är betalande medlem sedan minst två månader (kollas med aktuell matrikel).
  2. Anteckna personalia samt bank- eller plusgironummer. Medlemmen deponerar 14.000 SEK.
  3. Underätta kassören om deponeringen.
  4. Kassören reglerar mellanhavandet efter återanskaffning.

Glöm inte kontrollera med ditt försäkringsbolag om de lämnar ersättning.